Gala's

Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Laatkomers wachten aan de ingang van de sportzaal totdat de trainer hen toestemming geeft om deel te nemen aan de training.

Elk lid draagt zorg voor persoonlijke hygiƫne, d.w.z propere handen en voeten, geknipte nagels, trainingskledij die regelmatig gewassen wordt, verzorgde wonden, enz...

Het dragen van juwelen tijdens de trainingen, is verboden.

Spelen of buitensporig lawaai wordt niet geduld gedurende de trainingen.

Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke bezittingen, let erop dat deze na de training steeds terug worden meegenomen.

Snoep en kauwgom zijn uit den boze. Tijdens de training zal de trainer een drinkpauze inlassen.Trainen doe je in groep, tracht op een sportieve en ongedwongen manier samen te werken met respect voor elkaar.

Zorg ervoor om niet deel te nemen aan activiteiten die de reputatie van de sport of clubnaam schaden.

Ieder lid is verplicht een verzekering bij de bond af te sluiten vanaf de 2e keer dat hij/zij komt trainen. De noodzakelijke papieren hiervoor zijn te bekomen bij de trainer. Deze verzekering is jaarlijks te hernieuwen.

Bij het begin van iedere training wordt door ieder lid 3 euro lesgeld betaald aan lesgever of verantwoordelijke. Abonnees kunnen meteen aan de les beginnen.

Elke transactie tussen leden jonger dan 18 jaar en de club, dient te worden voorzien van een handtekening, en de goedkeuring en toestemming van de ouders of voogd.

Het inwendig reglement dient door alle groepsleden, leden van andere groepen en federatieleden nageleefd te worden.

De club neemt afstand van elke verantwoordelijkheid voor het misplaatste en/of onwettig gedrag van zijn leden. Iedereen is dus voor zijn eigen daden verantwoordelijk.

Passende maatregelen zullen door het clubbestuur of eventueel door de federatie genomen worden bij veelvuldige of ernstige inbreuken op de reglementen van de club en de federatie.

Het clubreglement is steeds voor aanpassing en verbetering vatbaar. Problemen kunnen steeds bij het clubbestuur voorgelegd worden.
Respecteer steeds de hierboven vermelde regels, zodat iedereen in een gezonde clubsfeer kan trainen. Overtredingen doe je op eigen risico en kunnen schorsing of uitsluiting tot gevolg hebben!

Lidgelden worden in het begin van de maand betaald!